ÁO CHOÀNG ĐIỆN NHIỆT SƯỞI
 Ủ ẤM BEURER HD50

2.800.000 

Áo choàng sưởi ấm điều chỉnh nhiệt độ Beurer HD50 sưởi ấm mùa đông giup bạn khỏe mạnh, thúc đẩy và cải thiện lưu thông máu, sự trao đổi chất tăng lên, cải thiện chức năng miễn dịch cho một loạt các bệnh mãn tính.

ÁO CHOÀNG ĐIỆN NHIỆT SƯỞI
 Ủ ẤM BEURER HD50
ÁO CHOÀNG ĐIỆN NHIỆT SƯỞI
 Ủ ẤM BEURER HD50

2.800.000