Bộ màng lọc dùng cho Máy lọc không khí Beurer LR500

1.200.000 

Bộ màng lọc dùng cho Máy lọc không khí Beurer LR500

1.200.000