Cân điện tử mặt kính GS205

750.000 

Cân điện tử mặt kính GS205

750.000