Cân phân tích chỉ số cơ thể kết nối Bluetooth Beurer BF710

2.400.000 

được dùng để cân trọng lượng cơ thể cũng như phân tích và chẩn đoán dữ liệu cá nhân.

Hết hàng