Thiết bị kích thích lưu thông bàn chân EMS FM250

6.800.000 

Thiết bị kích thích lưu thông bàn chân EMS FM250

6.800.000